Övning:

1 2 3

Dialog om Eva samt nya ord

Lägg märke till de tre uttryck , kabla ya, baada ya och badala ya, i dialogen. Hur skiljer de sig från svenska ?