Övning:

1 2 3

Ninyi

Eftersom ordföljden är densamma i både påstående-och frågesats ställs ofta frågorna med frågepartikel je. Denna partikel aviserar att nu kommer en fråga och du skall lyssna. Man kan dock ställa en fråga utan partikeln je. Fördelen med att börja en fråga med je är att man inte behöver höja rösten mot slutet av en frågesats.

Klicka på orden, lyssna och säg efter.