Övning:

1 2 3 4 5 6

Swahili kalender

Den swahiliska kalendern är lik den svenska eftersom namnen på månaderna är lånade från engelskan. Veckodagarna är däremot inte det. De har sitt ursprung från bantu/arabiska språket. Den första veckodagen är en lördag och veckan slutar med en fredag.

Det finns olika årstider i östafrika precis som i Europa. Den stora skillnaden är att i Afrika märks inte kontrasterna i klimatet på samma sätt som i Europa. Man kan säga att det finns regnperiod och sommar med lite variationer.