Övning:

1 2 3 4

Dialog och nya ord

Lyssna till dialogen. Lägg märke till Ku- formen av verbet som används i dialogen. Det liknar infinitiv formen på svenska. Verb som presenteras i nya ord finns här i infinitiv formen. Vill du veta mer om infinitiv klicka här.