Övning:

1 2 3 4 5 6 7 8

Viktigt att veta varför klockan ser ut som den gör

Klockans angivelse i Afrika skiljer sig mycket från den europeiska, helt omvänt. Dygnets ljusa timmar varar från klockan 06.00 till klockan 18.00 och dygnets mörka timmar på motsvarande sätt, från klockan 18.00 till klockan 06.00 på morgonen.

Solens position styr klockangivelsen. Utgångspunkten är en nollklocka. För att kunna förstå och orientera sig med afrikanskt klockanslag måste man tänka i en 00.00 klocka (som inte existerar) när klockan är sex på morgonen. Istället för att säga klockan sex på morgonen säger swahilifolket klockan 12, klockan ett (sju), två (8), tre (9), fyra (10), fem (11), sex (12) osv. (+6 på den vänstra delen och –6 på den högra delen av klockan). Man skall alltså tänka att klockan har 6 timmars förskjutning.