Övning:

1 2 3 4 5

Dialog och nya ord

I texten nedan kan du hitta exempel av ett sätt att uttycka ”när” på swahili. Det är inte svårt. Försök att skapa din egen regel och sedan kolla grammatik delen av kursen för en förklaring.

Det finns också exempel av hur man uttrycker reflexivitet, ”själv”  och ”själva, med infixet –ji–.