Övning:

1 2 3

Dialog och nya ord

I följande dialogen finns det exempel på konjunktiven. Hur används den?
Joel and Subira planerar vad de ska göra idag.