Övning:

1 2

Dialog och nya ord

I dialogen finns det exempel av användning av –ko att beskriva ”befintlighet”. Om du vill veta mera om lokativformen klicka här.