Övning:

1 2 3 4 5 6

Yeye ni Veni

Klicka på orden, lyssna och säg efter.