Övning:

1 2 3 4 5 6

Dialog och nya ord

Lyssna på följande dialogen. Försök att räkna ut hur man bildar verbet i nekande imperfekt.

Nya ord finns längst ner på sidan.