¿Qué están haciendo?

Vad gör personerna på teckningarna? Använd pågående form (estar + gerundium). Vid ett verb måste du tänka på att -i- skrivs -y- mellan två vokaler.

Exempel

le/er (tro), le+iendo = leyendo.

Flash movie here!