Tareas - Studieuppgift

Nu har du kommit till den första studieuppgiften. Uppgifterna A och B besvarar du skriftligt och skickar till din lärare. Uppgift C besvarar du muntligt. Du och din lärare väljer tillsammans hur det ska gå till (fysiskt möte, telefon, webbkamera, videokonferens eller ..., möjligheterna är många!)

Skrivuppgifter

Flashfil!

Muntligt samtal