Adjektivets placering

Ordna de spanska orden, så att de överensstämmer med den svenska översättningen.

Flash movie here!