Introducción al curso

Kanske är det första gången du läser en internetbaserad kurs på distans? Kanske du inte riktigt har klart för dig hur du ska arbeta? Den här lilla introduktionen hoppas vi ska ge svar på dina frågor och fungera som en guide in i kursen. Du är givetvis också välkommen att kontakta din lärare, om du har funderingar eller känner dig osäker på hur du ska arbeta. Det är aldrig fel att fråga!

Till din hjälp för att kunna genomföra kursen har du:

Obligatoriskt material:

Det är viktigt att du arbetar parallellt med läroboken, webbmaterialet och elev-cdn.

Extramaterial:

Kursens omfång och uppbyggnad

Sex moduler – seis unidades

Till vänster har du en menyrad med sex moduler, unidades, som tar upp var sitt tema. Dessa unidades följer läroboken Caminando vad gäller tema, ordförråd och grammatik. Det är därför lätt att arbeta parallellt med lärobok och webb.

Om du klickar på en unidad faller en rullgardinsmeny ut med alla de övningar som finns i den lärmodulen. Varje unidad innehåller ett stort antal övningar och avslutas alltid med en gåta, Una adivinaza, en självdiagnos, Autodiagnóstico och en muntlig och en skriftlig studieuppgift, Tareas. Studieuppgiften ska du redovisa för din lärare.

Kommunikation och interaktivitet 

Varje unidad inleds med en presentation av de kommunikativa färdigheter och grammatiska moment, som att tas upp i modulen. Vi har försökt att utnyttja det som webben är särskilt bra på: att kombinera ljud, skrift, animeringar och interaktivitet. Många övningar t.ex. aktiverar och befäster ett nytt ordförråd, som sedan hjälper dig att klara av simulerade dialoger och hörförståelseövningar.
Vi vill också få dig att reflektera kring din egen språkinlärning, så många av övningarna tjänar, utöver att vara rena övningar, som exempel på metoder och arbetssätt: hur kan man utveckla sin språkfärdighet?

Några symboler inne i kursen


Högtalaren är symbol för hörövningar av olika slag. Klicka på den så startar övningen. Vill du pausera, klicka på paussymbolen som visas till vänster om högtalaren. För att fortsätta avlyssningen efter paus, klickar du på pasusymbolen igen.

Viktigt att veta om några speciella spanska skrivtecken!

Hur skriver man ñ, ¡ (upp och nedvänt utropstecken), ¿ (upp och nedvänt frågetecken) och accent? Inne i webbkursen måste du skriva så här:
¡ - Alt+173
¿ - Alt+168
ñ - (AltGr+~) och tryck sedan n
á, é, ó, í - tecknet för accent ( ´ - ligger till vänster om backspace-knappen) och sedan vokalen. Blanda inte ihop apostrof (Nils' bok) och accent (Málaga)!
(Noteringar med + betyder att man ska hålla ner den första knappen medan man trycker ner de andra.)

Studieplanering

I det flexibla lärandet ligger att det är du själv som lägger upp hur du ska studera och i vilken takt. Till kursen finns därför ingen separat studiehandledning, utan "ledstången", den hjälp du behöver för att strukturera upp arbetet, är själva webbkursen och läroboken.

Spanska är också som bekant ett världsspråk, som talas i många länder. Spansk spanska (español peninsular) och latinamerikansk spanska har väldigt mycket gemensamt. Man brukar säga att spanska är ett homogent språk, men en viss skillnad finns t.ex. i uttal. Fundera på vilken spanska du vill lära dig och meddela din lärare.

Examination

För att få gymnasiebetyg på kursen måste du göra fem Tareas, studiearbeten, skriva slutprov på kursen och göra en muntlig slutuppgift vid ett personligt möte eller via webbkamera, videomöte eller telefon.

Till sist några goda råd

Språk är kommunikation!

Till kursen