Vocabulario Ordförråd

Utan ett gott ordförråd blir kommunikationen skral. Arbeta därför hela tiden med att lära dig nya ord. Men ingen kommer att tala om för dig vilka ord du ska lära dig. Det ansvaret måste du ta själv!

Fundera gärna ut olika knep, som ger stöd för minnet och hjälper dig att få ett stort ordförråd. Ett gott råd: aktivera så många sinnen som möjligt! Kombinera olika strategier!

¿Qué es? Vad är det?

Klicka på bilderna, lyssna och säg efter. Skriv sedan ner ordet under bilden. Glöm inte den bestämda artikeln.

Vocabulario

Una reflexión

Vad slutar många maskulina orden på? Och feminina? Har du redan stött på några undantag?

Facit

Plural

Vad heter pluralis?

Flash movie here!

Una reflexión

När får substantiven –s i plural och när får de –es?

Facit