Empezar, querer, poder

Empezar - (att) börja

I vilka former blir det diftong? Kommer du ihåg? Dra e eller ie till rätt plats.

Flash movie here!

Querer - (att) vilja, vilja ha; älska

Ytterligare ett verb med diftong. Dra rätt verbform till luckorna.

Flash movie here!

Har du lagt märke till att querer följs av infinitiv (utan någon preposition)? Quiero comprar, queremos estudiar etc. Även konstruktionen med gustar följs av ren infinitiv (utan preposition). Ex. Me gusta trabajar en Nicaragua.

Poder - (att) kunna

Poder är också diftongerande. Dra ue eller o till rätt plats.

Flash movie here!


Skriv in rätt form av verbet poder i meningarna!

Flash movie here!

Vocabulario extra

conmigo - tillsammans med mig