Tareas - Studieuppgift

Den fjärde studieuppgiften består av 10 frågor att besvara, en skrivuppgift och ett muntligt samtal.

Skrivuppgifter

Muntligt samtal