Perdón, ¿hay un café por aquí? - Förlåt, finns det ett kafé här i närheten?

1. Preguntar el camino - fråga efter vägen.

Lyssna till dialogen och spela turistens roll.

Flash movie here!

2. Dar una instrucción - ge en väginstruktion.

Lyssna till dialogen. Nu är det du som ger väginstruktionen.

Flash movie here!