El abecedario Alfabetet

Escucha y repite. Lyssna och säg efter.

Flash movie here!

Fram till 1995 räknades ch och ll som helt egna bokstäver i alfabetet. Men i ordböcker utgivna före detta år hittar du fortfarande ord som börjar på ch och ll som självständiga bokstäver efter c, respektive l. Bokstaven ñ behåller dock fortfarande sin status som självständig bokstav och står därför efter n i alla ordböcker och ordlistor.