Un país - vocabulario

Det är alltid lättare att förstå ett ords betydelse om man ser det i ett sammanhang. Gå tillbaka till texten om Sverige. Du hittar säkert den spanska översättningen på följande svenska ord.

Översätt till svenska

Förbered en presentation av Sverige genom att göra en tankekarta (eller en lista) med stödord.