El tiempo libre - vocabulario 1

Klicka på de spanska orden. Lyssna och säg efter. Dra sedan den svenska översättningen till rätt spanskt uttryck.

Flash movie here!
Flash movie here!