Bilda meningar

Här saknas frågeordet. Välj bland följande frågeord och dra det till rätt fråga. Samma ord kan användas flera gånger.

Flash movie here!

Arbeta med kamrat och ställ frågorna till varandra.