Hola, me llamo…

Klicka på personerna, lyssna och säg efter.

Flash movie here!

Escucha y repite. Lyssna och säg efter de enstaka orden.


*
hola hej
*
soy jag är
*
de från
*
España Spanien
*
hablo jag talar
*
español spanska
*
chico grabb, pojke
*
¿qué tal? hur är det?
*
¿cómo estás? förstår du?
*
muy jag
*
gracias tack
*
y tú och du
*
bastante ganska
*
¿cómo? hur?
*
te llamas du heter
*
¿cómo te llamas? vad heter du?
*
me llamo jag heter
*
eres du är
*
no nej
*
pero men
*
vivo jag bor
*
en i, på
*
Suecia  Sverige
*
sueco svensk, svenska

Escucha y repite. Lyssna och säg efter.


*
¡Hola chico! ¿Qué tal?
*
Soy de España.
*
Hablo español.
*
¿Cómo te llamas?
*
Me llamo Andrés.
*
¿Eres de Chile?
*
No, soy de España.
*
Pero vivo en Suecia.