El futuro - futurum

Ett vanligt sätt att uttrycka framtid är presens av verbet ir a + infinitiv. Gör meningarna fullständiga genom att dra rätt form av ir till lucka.

Flash movie here!

el verano que viene - nästa sommar

Läs meningarna på svenska. Skapa en spansk översättning genom att dra de spanska orden från varje spalt.

Flash movie here!