El tiempo libre - más vocabulario

Vad heter följande fritidssysselsättningar på spanska? Dra rätt uttryck till rätt bild.

Flash movie here!

Samla fler ord och uttryck som har med fritidssysselsättningar att göra i en tankekarta. Intervjua därefter tre av dina kurskamrater och fråga dem vad de gör på fritiden. Återberätta inför hela gruppen.