El presente de ser y estar

Du har säkert redan sett att på spanska finns det två verb som betyder att vara: ser och estar.
Placera verbformerna på rätt plats!

Flash movie here!

När använder man ser och när använder man estar? Här kommer några tumregler:

Flash movie here!


Skriv in rätt form av verben ser eller estar.

Flash movie here!