Hoppa till textinnehållet
Startsida Kursintroduktion Välkommen

Välkommen till Biologi A!

Biologi är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, form och villkor. Visst låter det spännande? Just teoretiska resonemang kring livets uppkomst och utveckling har ju under lång tid påverkat och präglat människans syn på sig som människa och som biologisk varelse.

Vid studier i biologi ges möjlighet att studera, beskriva och analysera händelser i vår omgivning. Såväl teoretiska som praktiska studier ger tillfälle att självständigt formulera frågor, planera och genomföra undersökningar med insamling, bearbetning samt tolkning av mätdata och observationer.

Börja kursen med att med att läsa det som finns under 'Kursinformation' och ta del av innehållet.

Ta alltid kontakt med din lärare om något är oklart i kursen.

Lycka till med studierna!

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31