Hoppa till textinnehållet
Startsida Ekologi Försurning

Försurning

I denna övning visas hur förbränning av fossila bränslen och andra bränslen ger upphov till försurande ämnen som kan leda till urlakning i mark och försurning i vatten.

Övningen består av en inledning och fyra olika delar. Klicka på de olika områdena som omsluts av en streckad linje för att få ytterligare information.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31