Hoppa till textinnehållet
Startsida Etologi och populationsekologi Inledning

Inledning - Etologi och populationsekologi

Gökhonan lägger ett ägg i ett bo hos någon småfågel som har ägg med samma utseende som hennes egna. Gökungen kläcks och utvecklas snabbt och kastar ut de andra äggen eller ungarna, för att ensam få all mat som fosterföräldrarna kommer till boet med.

Vissa år är så kallade lämmelår då ovanligt stora populationer av lämlar förekommer. Lämmelåren inträffar med 4-7 års mellanrum och då vandrar lämlarna långt ifrån sin naturliga hemvist. Många rovfåglar är beroende av dessa lämmelår för sin egen förökning och fortlevnad.

I denna studieenhet behandlas t.ex. hur djurs beteenden har utvecklats och orsaken till detta. Vidare avhandlas vad som påverkar olika populationers storlek och utseende och hur dessa påverkas av sin omgivning.

Kunskapsmål med studieenheten är att:

Studieenheten omfattar avsnitt 58-94 i läroboken.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31