Hoppa till textinnehållet
Startsida Ekologi Inledning

Inledning - Ekologi

Ekologi är läran om hur levande organismer (ex. djur, växter, svampar och bakterier) samverkar med varandra. Tillsammans med faktorer i omgivningen (ex. ljus, näring och vatten) skapas förutsättningar för ett ekosystem i balans. I denna studieenhet fästs uppmärksamheten på den obalans som människan ibland orsakar i naturen.

För att förstå hur störningar och obalans uppstår i vår miljö, behövs kännedom om de kretslopp som förekommer i naturen. Ämnenas kretslopp och flödet av energi i ekosystemen behandlas. Växternas utveckling och indelning är en viktig del då allt levande är beroende av växternas förmåga att bilda näring till nytta för alla andra organismer. Djuren och utvecklingen i djurriket ingår också i denna studieenhet.

Kunskapsmål med studieenheten är att:

Studieenheten omfattar sidor 95-188 i läroboken.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31