Hoppa till textinnehållet
Startsida Livets uppkomst, evolution och arv Celldelningar

Cellens livscykel ”vanlig celldelning”

Cellerna i vår kropp har ett behov av att öka i antal. Detta sker inte bara när vi växer från barn till vuxen utan våra celler ”förbrukas” också och måste ersättas. Förloppet när en cell bildar två nya ”identiska” celler kallas för vanlig celldelning eller mitos.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31