Hoppa till textinnehållet
Startsida Livets uppkomst, evolution och arv Laborationer Hemlaboration 1

Hemlaboration 1 - Frampreparering av DNA

Syfte:

Avsikten med laborationen är att frampreparera DNA ur växtdelar och att fysiskt få känna på och uppleva livets molekyl.

Teori:

Deoxiribonukleinsyra är en komplicerad makromolekyl som utgör genomet hos alla kända levande organismer samt hos flera virus. DNA-molekylen kan liknas vid en planritning efter vilken proteinerna och cellerna i en organism byggs upp. En mekanism med vilken DNA-molekylen kan kopiera sig själv utgör grundförutsättningen för biologisk tillväxt (celldelning) och för överföring av genetisk information från en generation till en annan.

För att frilägga DNA:t från cellen måste cellväggarna och cellkärnan bryts upp. Cellväggarna och cellkärnan förstörs när växtmaterialet mosas i morteln. Koksaltet (vanligt salt som används vid matlagning) och diskmedlet bryter ned cellmembranen. DNA:t kan sedan fällas ut med alkohol. I vatten är DNA lösligt, men när man tillsätter etanol (T-röd består av etanol och ett bittert smakämne) så fälls DNA ut och lämnar kvar de andra celldelarna i vattnet. DNA är känsligt och bryts lätt ner av värme och enzymer. Det går att tillsätta ämnen som hindrar enzymerna att bryta ner DNA. I detta försök kyls lösningen med DNA ner vilket gör att enzymerna bryter ner DNA:t långsammare.

Utrustning:

Utförande:

Läs hela redogörelsen först innan laborationen påbörjas.

 1. Mosa växtdelen i en mortel,
 2. Lägg över moset i en liten bägare och tillsätt diskmedellösning så att den täcker moset,
 3. Tillsätt en nypa koksalt,
 4. Rör om och känn på lösningen,
 5. Filtrera moset till en liten bägare med hjälp av en filtertratt och ett melittafilter,
 6. Tvätta av staven och rör om och känn på lösningen,
 7. Lägg krossad is i en stor bägare och placera den lilla bägaren med lösningen däri så att den kyls ner,
 8. Luta den lilla bägaren, fortfarande stående på isen i den stora bägaren och tillsätt försiktigt lika stor volym T-röd. T-röd ska hällas mycket försiktigt så att det rinner längs glasets innerkant på den lilla bägaren,
 9. Vid ytan mellan den ursprungliga lösningen och T-röd faller DNA ut. Beskriv hur det ser ut,
 10. Försök att vira upp DNA:t på staven och föra över det till annan liten bägare,
 11. Känn med fingrarna på DNA:t, hur känns det?

Ofta syns DNA som synliga trådar, men inte alltid. Ibland syns den bara som en grumlig eller luddig struktur. Detta beror på att DNA:t inte blivit helt rent eller också har det brutits ner i behandlingen. Ibland syns ingenting alls, då har DNA:t blivit förstört eller så fanns det för lite DNA i provet.

Frågor:

 1. Tror du att det går lika bra att använda kokt potatis istället för färsk potatis i försöket? Motivera ditt svar.
 2. Vad skiljer mellan DNA och RNA (ribonukleinsyra)?
 3. Hur basparar kvävebaserna i DNA och RNA?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31