Hoppa till textinnehållet
Startsida Ekosystemet Introduktion

Inledning - Ekosystemet

I naturen finns inga helt slutna ekosystem. De ekologiska systemen är öppna mot omvärlden och såväl tar emot, som avger energi och materia. Det gäller t.ex. ljusenergi, värme, vatten, gaser och grundämnen. Storleken på de flesta ekosystem varierar inom vida gränser, skillnaden mellan planeten jorden och mikrobiella ekosystem är ju enorm.

I denna studieenhet fokuseras arbetet kring hur energin flödar och hur näringsämnena cirkulerar i ekosystemen. Näringspyramider och näringskedjor är exempel på detta. Stor del ägnas även till att lära känna de faktorer som påverkar insjön och Östersjön.

Kunskapsmål med studieenheten är att:

Studieenheten omfattar sidorna 189-232 i läroboken.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31