Hoppa till textinnehållet
Startsida Ekologi Drabbat växt- och djurliv

Drabbat växt- och djurliv

En sjös alkalinitet är dess förmåga att tåla tillskott av vätejoner. Så länge som sjön har ett förråd av karbonatjoner och vätekarbonatjoner så sjunker inte pH i vattnet eftersom karbonat- och vätekarbonatjonerna neutraliserar vätejonerna. Om de neutraliserande jonerna inte räcker till att ta hand om vätejonerna så sjunker pH i sjön.

Bilden visar några exempel på arter som kan överleva och fortplanta sig inom olika pH-områden. En exakt pH-gräns kan inte anges eftersom livsvillkoren inte bara bestäms av surheten. Grupperna snäckor, dagsländor och bäcksländor innefattar vardera ett stort antal arter med olika pH-känslighet.

Att arter försvinner när pH-värdet understiger eller överstiger en viss nivå behöver inte bero på att de själva drabbas av dödliga skador eller inte längre kan fortplanta sig. Det kan även bero på att ett viktigt inslag i födan elimineras eller att livsmiljön på annat sätt försämras.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31