Hoppa till textinnehållet
Startsida Ekologi Studiearbeten Studiearbete 3

Studiearbete 3 - Ekologi

 1. Varför är det bäst när maskorna i en näringsväv är så täta som möjligt?
 2. Landlevnad ställer helt andra krav på organismerna än vattenlevnad. Vilka olika anpassningar har möjliggjort landliv?
 3. Vilken anpassning har skett hos fåglarna jämfört med andra djurgrupper, (till exempel för att kunna flyga).
 4. Varför är gruppen leddjur så framgångsrika jämfört med andra djurgrupper? De är både art- och individrikast av alla djurgrupper.
 5. Rätt eller fel? Motivera.
  • Växternas viktigaste kvävekälla är fritt kväve.
  • Dränering kan öka kväveläckaget till havet.
  • Kväveläckaget är stort på obrukad åker med hög mikrobiologisk aktivitet.
  • Ammoniumkväve är mer lättrörligt än nitratkväve.
  • Jordarten men inte klimatet bestämmer antalet växtarter på en plats.
 6. Hur ser jordmånsprofilerna podsol och brunjord ut och hur bildas de?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31