Hoppa till textinnehållet
Startsida Kursintroduktion Kursupplägg

Kursupplägg

Denna kurs är framtagen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och följer gällande läroplan för gymnasieskolan och komvux. Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng.

Som lärobok rekommenderas:
Ljunggren, L., Söderberg, B. & Åhlin, S. (2003). Liv i utveckling Biologi A (andra upplagan). Örebro: Natur och Kultur. ISBN: 2761201-5.

Använd kursens framställning på webben som ett komplement till lärobokens innehåll.

Biologikursen är indelad i:

Fyra studieenheter
Varje studieenhet består av en inledning där skolverkets mål presenteras och konkretiseras. Lärobjekt och övningar bearbetar därefter kursens centralare innehåll på ett sätt som kompletterar lärobokens framställan. Till varje studieenhet hör även ett studiearbete och en hemlaboration.

Fyra studiearbeten
Studiearbetena kan ses som en uppföljning av studieenheten och ger dig möjlighet att utvärdera dina kunskaper. Allteftersom du gör studiearbetena klara ska du skicka dem till din lärare för granskning och bedömning.

Fyra hemlaborationer
Hemlaborationerna är anpassade till den teori som tas upp i respektive studieenhet och ska vanligen redovisas i form av laborationsrapporter. Hur du skriver en korrekt laborationsrapport finns att läsa under menyn 'Laborationer' i navigeringsmenyn.

Salslaborationer
Laborationer som kräver speciell utrustning, särskilda kemikalier eller på annat sätt är svåra att genomföra i hemmet kommer att göras i laborationssal i.
Klicka här för mer information.

Examination
Kursen avslutas, efter det att alla obligatoriska uppgifter är avklarade, med skriftlig examination. Vid examinationstillfället har du 4 timmars skrivtid.
Klicka här för mer information.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31