Hoppa till textinnehållet
Startsida Ekologi Laborationer Hemlaboration 3

Hemlaboration 3 - Människans territoriella zoner

Uppgift:

Du ska nu studera hur människan beter sig.

Människan är utan tvekan en revirhävdande varelse. Liksom många däggdjur håller sig människan med flera territoriella zoner, alltifrån ”vistelseområde” stora som länder, landskap och städer ned till successivt alltmer begränsade områden i individens omedelbara närhet. Genom beteendestudier på stadsbefolkning i bl.a. Västeuropa, Nordamerika och Australien har man kunnat urskilja några olika zoner som varje individ omger sig med. Nu har ju inte alla människor riktigt samma storlek på sina zoner. Den som bor på landet eller på en mindre ort är van vid att ha 'mycket luft' omkring sig, och hos den personen är därför den intima zonen större än hos stadsbon, som dagligen och stundligen måste tolerera att mer eller mindre främmande människor tränger sig på i affärer, hissar, köer, bussar, tåg, etc.

Här följer en beskrivning av de olika zonerna:

Intim zon

En främmande människa som objuden tränger sig in i denna zon uppfattas som hotfull och väcker aggressiva känslor hos den kränkta. Vår hjärtfrekvens och hormonbalans ändras till följd av intrånget. Den intima zonen är alltså avsedd endast för de allra närmaste. Om man är innanför den intima zonen rör det sig oftast om sexuellt närmande. Den som vill avvisa intrånget utan att väcka uppmärksamhet tillgriper sitt kroppsspråk och tar ett steg bakåt.

Personlig zon

Detta är det normala avståndet man håller till andra människor vid fester och andra privata sammankomster.

Social zon

Detta är det normala avståndet till helt främmande människor och till människor som vi inte är närmare bekanta med, t.ex. kollegor, kurskamrater och lärare man inte känner etc.

Allmän zon

Lärare, politiker och andra som talar inför en större församling vill helst ha åhörarna inom denna zon.

Utförande:

Försök nu genom egna studier på olika platser att lista ut hur många meter eller decimeter som de olika zonerna sträcker sig. Du kan ju börja med att konstatera hur stora dina egna zoner är.

Rapportering:

Ange i meter eller dm hur stora zonerna är samt ge ett par exempel på hur du har konstaterat dessa avstånd.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31