Hoppa till textinnehållet
Startsida Ekosystemet Studiearbeten Studiearbete 4

Studiearbete 4 - Ekosystemet

  1. På mosseplanet finner man andra växter än i kärret omkring. Vilken orsak finns för detta?
  2. Redogör för sjöns zonering. (Förtydliga gärna genom att rita en bild).
  3. Hur förändras artsammansättningen i en försurad sjö?
  4. Vilket samband finns mellan syre- och näringstillgång i en sjö?
  5. Vilken betydelse har salthalten för djurlivet i Östersjön?
  6. Ge en förklaring till den variation i produktionen av växtplankton som förekommer i havet under ett år.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31