Hoppa till textinnehållet
Startsida Livets uppkomst, evolution och arv Studiearbeten Studiearbete 1

Studiearbete 1 - Livets uppkomst, evolution och arv

 1. Vilka miljöfaktorer brukar vara gemensamma för ett växtsamhälle?
 2. Flera olika teorier har presenterats om livets uppkomst. En teori presenterades av Miller under 1950-talet och en senare tar fasta på att liv kan ha uppstått i närhet av värma källor på havsbottnarna. Gör en jämförelse mellan dessa båda teorier.
 3. Redogör kortfattat för utvecklingen från primitiva till avancerade organismer (prokaryota - eukaryota celler).
 4. Gör självtest.
 5. Vilka fördelar respektive nackdelar finner du med partenogenes (jungfrufödsel).
 6. Räkna upp samtliga genotyper i AB0-systemet. Vilka är fenotyperna?
 7. Hos människan dominerar anlag för brun ögonfärg (B) över anlag för blå ögonfärg (b).
  1. Två brunögda föräldrar fick ett blåögt barn.
   • Vilka anlag för ögonfärg har föräldrarna i sina kroppsceller?
   • Vilken sannolikhet är det för att nästa barn i äktenskapet blir blåögt?
  2. En brunögd kvinna, vars mor var blåögd , gifter sig med en blåögd man. Hur stor är sannolikheten för att ett barn som föds i detta äktenskap blir brunögt?
 8. Blodets koagulation är en mycket invecklad process som är beroende av många faktorer för att fungera normalt. Man vet att denna ärftliga process kan störas på flera sätt. Det finns alltså flera typer av blödarsjuka.

  Här nedan avses den X-kromosombundna typen, dvs anlaget för blödarsjuka ligger i en X-kromosom. En man med en sådan X-kromosom blir alltså blödare ( XY) medan en kvinna endast blir anlagsbärare ( XX).
  En man och en kvinna, båda med normal blodkoagulation, är gifta. Hur stor är risken för blödarsjuka hos deras barn?
  1. om kvinnans far har blödarsjuka?
  2. om mannens far blödarsjuka?
  3. om kvinnans bror har blödarsjuka?
 9. Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med genmodifierade (GMO) livsmedel?

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31