Costa Rica

Completa el texto con las palabras que faltan.

Ställ markören på det svenska orden. Översätt till spanska.