El futuro

ir+a+infinitivo

Futurum

Completa las frases. Skriv den form av ir som saknas i varje mening.