Una entrevista con Cristóbal Colón

Formulera och skriv ner frågorna till en fiktiv intervju med Christoffer Columbus. Tilltala honom med usted.

Nu ska du spela intervjuarens roll. Det är du som börjar med att ställa den första frågan. Reglera själv hur lång paus du behöver.