Rutinas diarias

Verbos reflexivos

Dagliga rutiner - verb

Har saknas verben! Skriv i rutan vad personerna på bilderna gör.

afeitarse - raka sig