Descripción de una persona 2

Två beskrivningar

Andrés skickar också ett mail där han försöker beskriva sig själv, utseende, klädsel och andra kännetecken (att han har en gitarr med sig). Punkterna i bilden kan ge dig tips om sådant du kan kommentera. Jämför sedan ditt mail med Andrés förslag (propuesta).