Domino – conocer

Träna verbet conocer genom att lägga domino. Klicka på den bricka som har den rätta översättningen och dra den till startbrickan. Fortsätt tills alla brickor är lagda.