Vocabulario - Comida

1. Comida rápida Snabbmat

Klicka på ordet, lyssna och säg efter.

2. La carta, por favor. Menyn, tack!

Ordna maträtterna och dryckerna under de rubriker där de hör hemma. Om du håller ner SHIFT-tangenten och klickar på orden får du höra hur de uttalas.