Descripción de una persona 1

Två beskrivningar

Ana och Andrés har chattat med varandra men aldrig träffats. Idag ska de ses för första gången. För att hitta varandra i folkträngseln skickar Ana ett mail, där hon beskriver hur hon ser ut och vad hon har på sig för kläder i dag. Skriv Anas mail (jag-form). Var så utförlig som möjligt. Punkterna i bilden kan ge dig tips om sådant du kan kommentera. Jämför sedan ditt mail med Anas förslag (propuesta)