Numerales

Steg 1 - klicka på siffrorna, lyssna och säga efter.
Steg 2 – hör en siffra och identifiera den.

Skriv ner de siffror du hör. Separera talen med ett kommatecken. Du behöver säkert lyssna flera gånger, för här går det fort.

Vilken siffra är överhoppad? Lyssna flera gånger och klicka.