Ida y vuelta

I svenska språket kan vi använda samma verb på många olika sätt. Ta t ex verben gå, komma. Vi säger gå ut, gå in, gå upp, gå ner, gå bort, gå hem osv. I spanska finns ett eget verb för var och en av dessa handlingar. Hur översätter du de här verben? Kombinera med rätt verb på spanska.

Completa

Använd verben ovan och gör meningarna fullständiga.

Traduce al sueco: