Verbos reflexivos

El presente

Reflexiva verb

I Unidad 2 möter du många reflexiva verb, dvs verb som står med ett reflexivt pronomen. Det är lättare att förstå hur man böjer de reflexiva verben om man utgår från verbpar, t.ex. tvätta – tvätta sig. Gå först igenom böjningen av lavar (tvätta). Klicka sedan på -knappen och lyssna till böjningen av lavarse (tvätta sig). Säg efter den spanska rösten.

Några verb är inte reflexiva på svenska, men på spanska. Detta gäller t.ex. despertarse (vakna). (Obs! diftongeringen)